Registrering/informasjonsdisk på Scandic Havet Hotel er åpen begge konferansedager

Sesjon: Forventninger til fremtidens luftfart

Konferansier Eva-Charlotte Stenset

Konferansier Eva Charlotte Stenset

Luftfartsdirektør Lars Kobberstad

11:55-12:00 Luftfartstilsynets sikkerhetspris

12:00-13:00 Lunsj

Sesjon: Fremtidens fly - er fremtiden elektrisk?

General manager Electrification, Glenn Llewellyn, Airbus

Adm.dir Stein Nilsen, Widerøe´s Flyveselskap AS

Airbus, Widerøe og luftfartsdirektøren

14:30-15:00 Pause

WS 1 - Dialog med Accountable Managers
Påmelding: Lukket møte kun for AM
Tid: 15.00-16.00 (1 time)
Faglig ansvarlig: Luftfartsdirektør Lars Kobberstad
Tekst: Luftfartsdirektør Lars Kobberstad inviterer Accountable Managers til dialogmøte om status i luftfarten.

WS 2 Droner
Påmelding: ja
Tid: 15.00-17.00 (2 timer)
Faglig ansvarlig: Bente Heggedal, Luftfartstilsynet
Fremtidens droneindustri. Vekst og muligheter. Teknologi og næringssamarbeid. Utstilling av store droner.

WS 3 Safety Risk Management (SRM)
Påmelding: ja, men målgruppen er safety managers eller andre med tilsvarende funksjon
Tid: Tid: 15.00-17.00 (2 timer)
Faglig ansvarlig: Karin Myklebust, Luftfartstilsynet
Fokus på koblingen mellom Luftfartstilsynets og aktørenes Safety Risk Management-prosess. Dialog.

WS 4a Verktøy for å motvirke fatigue i luftoperasjoner
Påmelding: ja
Tid: 15.00-16.00 (1 time)
Faglig ansvarlig: Trond-Eirik Strand, Luftfartstilsynet
Rapportering, oppfølging, planlegging og medvirkning for å forhindre fatigue.

WS 4b Fatiguehåndtering, ledelse og effektiv drift
Påmelding: ja, målgruppen er øverste ledelse i flyselskap
Tid: 16.00-17.00 (1 time)
Faglig ansvarlig: Trond-Eirik Strand, Luftfartstilsynet
Diskusjon om erfaringer med verktøy for fatigue-styring og hvordan det påvirker drift, økonomi og sikkerhetsarbeidet.

WS 5 Declared Training Organisations
Påmelding: ja
Tid: 16.00-17.00 (1 time)
Ansvarlig: Helge Rossebø, Luftfartstilsynet
Framtidas utdanningsorganisasjoner innenfor GA-segmentet

WS 6 Nasjonal navigasjonsstrategi
Påmelding: ja
Tid: 16.00-17.00 (1 time)
Ansvarlig: Svein Johan Pedersen, Luftfartstilsynet
Arbeid med nasjonal navigasjonsstrategi

WS 7 Dialog innenfor luftdyktighetsområde
Påmelding: ja, målgruppen er nominert personell (EASA Form 4)
Tid: 15.00-17.00 (2 timer)
Ansvarlig: Morten Larsen, Luftfartstilsynet
Gjennomgang av CRS – Certificate of realease to service. Spørsmål og dialog.

WS 8 Newton Flight Academy – simulatorflyging
Påmelding: ja, (12 personer x 2 begrenset antall plasser)
Tid: 15.00-16.00 (1 time)
Tid: 16.00-17.00 (1 time)
Ansvarlig: (må komme tilbake til)
Pris: 175 NOK per deltaker. Betales ved inngang Newton Flight Academy
Test deg som pilot i en flysimulator

WS 9 Besøk på Bodø Remote Tower Center, Bodø lufthavn
Påmelding: ja
Tid: 15.00-17.00 (2 timer)
Ansvarlig: Svein Johan Pedersen, Luftfartstilsynet

Scandic Hotel Havet

Scandic Hotel Havet

Konferansier Eva Charlotte Stenset

Direktør i Strategiavdelingen, Karin Myklebust, Luftfartstilsynet

Sesjon: Fremtidens flyplass

Konserndirektør Stine Westby, Avinor AS

10:15-10:45 Fremtidens flyplass. Innovative løsninger i et globalt perspektiv.

10:45-11:15 Pause med utsjekk på hotellet

Sesjon: Fremtidens luftrom - droner

Dan Richard Isdahl-Engh, Orbiton og Bente Heggedal, Luftfartstilsynet

Master Planning Expert, Julie Ibalot, SESAR Joint Undertaking

Volocopter og SESAR

Konferansier Eva-Charlotte Stenset

13:00-14:00 Lunsj

Det settes opp buss fra Scandic Havet Hotel til Bodø Lufthavn

Powered by WebSite AS